Klachten & herroepingsrecht

We doen ons uiterste best om onze dienstverlening te optimaliseren. Toch niet helemaal tevreden? Laat het ons weten, dan komen we er ongetwijfeld samen uit!


Als er onverhoopt tóch een geschil ontstaat is het fijn om alvast duidelijkheid te hebben over de stappen die je kunt ondernemen. We omschrijven ze hieronder:


  • Omschrijf je klacht volledig en duidelijk en mail ‘m binnen 7 dagen na constatering van de gebreken naar klachten@mijnsilentdisco.nl
  • Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht langere verwerkingstijd vraagt zullen we je binnen deze termijn in elk geval een ontvangstbevestiging en indicatie van doorlooptijd van de procedure toesturen.
  • Indien een klacht niet onderling kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Bij geschillen kun je je wenden tot stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze stichting zal gratis bemiddelen.
  • Indien er met deze bemiddeling nog altijd niet tot een oplossing gekomen kan worden heeft huurder de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel huurder als verhuurder stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de jou als huurder betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Herroepingsrecht

Huurder mag de huurovereenkomst binnen 14 dagen na reserveerbevestiging zonder opgave van reden ontbinden, mits door Mijnsilentdisco.nl niet nog overgegaan is tot levering en tenzij de termijn van herroeping conflicteert met in de algemene voorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden.


Bij overeenkomsten waarbij datum van opdrachtbevestiging en datum van huur minder dan 14 dagen uit elkaar liggen, dient huurder af te zien van zijn/haar herroepingsrecht en akkoord te gaan met van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden.


Verhuurder zal huurder hiertoe schriftelijk verzoeken na opdrachtbevestiging. Indien de termijn van herroeping niet conflicteert met de in artikel 4 genoemde annuleringsvoorwaarden, en huurder een bedrag heeft betaald, zal Mijnsilentdisco.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.